Institucinis filosofinis konsultavimas

Institucinis filosofinis konsultavimas (IFK)

Pirmoji IFK taikymo sritis – etinės problemos bei konfliktai įmonėse:

a) individo lygmens problemos, b) problemos, iškylančios įmonių veikloje; c) visos ekonominės sistemos etinės problemos. Šiose lygiuose sprendžiami įsipareigojimo kontraktams klausimai, darbuotojų teisės, subordinacija, pagarbos privatumui klausimai, sveikatos ir saugumo, lygių teisių, teisingo atlygio, pareigos skųsti klausimai, įmonės atsakomybės prieš akcininkus klausimus, teisingos konkurencijos ir aplinkosaugos klausimus.

Antroji (pagrindinė) IFK strategija – tai privati konsultanto veikla. Pastaroji aprėpia platų spektrą:

  • organizacijos filosofijos ir misijos formulavimas;
  • vertybių įdiegimas;
  • etikos kodeksų parengimas ir įdiegimas;
  • darbuotojų motyvavimo bei lyderystės įgūdžių gerinimo klausimai;
  • vidinių organizacijos konfliktų sprendimas;
  • lyderystės ir sėkmingo vadovavimo savybių mokymas;
  • etinio suderinamumo pasiekimas.