Pokyčiai

subalansuota verslo įmonėms, biudžetinėms įstaigoms, valdžios institucijoms, viešoms organizacijoms

PAŽANGOS KOMPASAS

Kaip pažengti ir gauti naudos

Taikomi profesionalūs įrankiai asmeniniame, komandiniame, organizacijos lygmenyje

Siekis – padidinti visų grandžių efektyvumą, kad kurtų daugiau vertės tiek sau, tiek kompanijai. Sustiprinti žmonių ir pačios įmonės stuburą; pakelti pasitikėjimą, kad kiltų į aukštesnį lygį. Visa tai reiškia – pažengti. Reikės ne tik išmokti naujų dalykų, bet ir atsikratyti „seno bagažo“ (pamiršti „elgtis kaip visada“).

Norisi geriau ir daugiau? Be aiškios priežasties kažkas vyksta ne taip? Visi dirba lyg ir gerai, bet problemos kaupiasi, o situacija nesikeičia? Reklama nepadeda? Diskusijos su kolektyvu ir įvairios motyvavimo priemonės bergždžios? Sistema tarsi veikia tik 30–50 % pajėgumo? Reiškia atėjo laikas padaryti, kad viskas veiktų geriau.

BŪTINI POKYČIAI

Jei dabar kažko nepakeisite, traukinys jūsų nebelauks.

Technologijos (taikomos pasirinktinai arba kombinuotai): 

 • „Proveržis“. Antikrizinis procesų pertvarkymas. Metodikos: Re-Engineering, „Kairyo“
 • „Laipsniškai“. Nuolatinis tobulėjimas. Metodikos: „Kaizen“; „Six Sigma“; „Just In Time”.
 • „Etapais“. Pakopinis adaptavimasis. Metodikos: projektų valdymas.

Metodai:

 • Pažangos ir priešpriešos jėgų lauko analizė (Force-field Analysis);
 • Perėjimo valdymas (Managing Transitions, William Bridges);
 • Pažangos modelis ADKAR (Prosci. Inc);
 • Metodologija AIM (Accelerated Implementation Methodology);
 • John Kotter modelis.
 • "Metaforos" metodas

Pažangos valdymo technologijos padės išsiaiškinti, kur prarandamos galimybės, kur yra silpnoji grandis, kas vyksta ne taip, ką konkrečiai reikia gerinti. Išsiaiškinti, kas švaisto pinigus, laiką, galimybes, klientus, resursus ir kt.  Gal kažkas yra ne savo vietoje. Esminis valdomų pokyčių tikslas – optimizuoti sprendimus ir procesus. Optimizuoti procesai veda prie optimalaus rezultato.

Esminiai principai:

 • „mąstyk globaliai, veik lokaliai“;
 • atitikimo principas;
 • neapsikrauti daugiau, nei reikia, bet ir ne mažiau;
 • mikro ir makro pokyčiai vienodai svarbūs;
 • įtraukiami tik būtini pokyčių dalyviai;

Padės:

 • panaudoti visą potencialą efektyvumui;
 • pagerinti kokybę minimaliomis priemonėmis;
 • padidinti našumą ir mažinti nuostolius;
 • sukurti malonią darbo atmosferą.

Pažangos procesai numato:

 • Analizė: siekių aiškumas (kas svarbiausia?), įvertinimai (rizikų, sėkmės tikimybių, kliūčių ir pan.), informavimas, planavimas.
 • Technologijos: plano įgyvendinimas, transformacijos, metodai.
 • Stebėjimas: pokyčių matavimai, vertinimai, užtvirtinimas, korektyvos, priežiūra.

Forma: strateginės sesijos (individualios ir grupinės)

Dirbu įsitraukęs 2 mėnesius Jūsų teritorijoje.

Aš nemokinsiu Jūsų vadovauti ar dirbti, priiminėti sprendimus ar taupyti. Nebus jokių laiko planavimo, lyderystės, komandos formavimo, motyvacijos kėlimo ir kitų bergždžių mokymų. Aš tiesiog padėsiu tinkamai paskirstyti energiją, resursus, pastangas, procesus, žmones.

Pokyčiai tai kintančių trajektorijų ciklas. T.y. ne naujų krypčių iš punkto A į punktą B atradimas, o supratimas ką, kiek, kur pridėti, o kur atimti.  

 Detaliau pristatysiu programą užsakovui. Skambinkite telefonu: 860890266

Kartą karaliaus rūmuose užlūžo visa vandentiekio sistema. Sustojo ir tiek. Karalius kvietė daug aukštos kvalifikacijos meistrų, kad pataisytų. Visi jie ateidavo (kartais ir su padėjėjais), rimtais veidais apžiūrėdavo, pakrapštydavo, viską ištepliodavo, ir sakydavo: „Padariau ką galėjau. Čia arba visą sistemą nuo pamatų reikia keisti už brangiai, arba keisti pačius rūmus“. Paimdavo sutartus pinigus ir išeidavo. Sistema stovi, vanduo necirkuliuoja. Nieko nepešęs karalius jau prarado viltį, kol netyčia rado vieną žmogelį. Tas atėjo. Apsižiūrėjo, pačiupinėjo visose aukštose vamzdžius ir čiaupus, paklausinėjo žmonių ir išėjo. Kitą dieną grįžo. Išdalino rūmininkams pavedimus, priėjo prie vienos sandūros, išsitraukė plaktuką ir tvojo per tą vietą. Vamzdynas sugurgėjo, sukunkuliavo ir... sistema pradėjo veikti. Net rankų nesutepęs.

- Wow, puiku. Kiek skolingas? – paklausė patenkintas karalius.

- 1000 eurų, – ramiai atsakė santechnikas.

- Kieeek? Už vieną smūgį plaktuku? – stačiai nustebo karalius.

- Ne, už smūgį – 50, o 950 už žinojimą kur, kaip ir kada suduoti, – patikslino meistras.

Programos terminai ir kaina derinami su užsakovu. Susisiekite su manimi.