Įmonėms

ORGANIZACINĖ TERAPIJA

Kryptys/temos:

 • Esamos darbo aplinkos diagnostika: emocinio mikroklimato analizė ir gerinimas;
 • Minkštųjų įgūdžių (soft skills) stiprinimas;
 • Organizacijos ir personalinė emocinė sauga (emotional security);
 • Stresų, įtampos ir emocijų valdymas;
 • Darbuotojų lojalumo ir įsitraukimo didinimas;
 • Transformuojančių pokyčių programos;
 • Optimizavimo procesai

Formos:

 • asmeninės konsultacijos,
 • strateginės ateities įžvalgų sesijos (grupinės ir individualios),
 • fasilitavimas, supervizijos,
 • mokymai,
 • tolesnė priežiūra ir dalyvavimas.

Terminai, temos ir kaina derinami su užsakovu. Susisiekite su manimi. Tel.: 860890266